OM BRUKARKOOPERATIVET2022-09-28T09:50:56+00:00

Om företaget

Ett fritt liv varje dag med personlig assistans.

Kompetens – Engagemang – Gemenskap – Medlemsfokus

Brukarkooperativet i Umeå verkar för att medlemmarna ska kunna leva ett fritt liv varje dag med personlig assistans. Den personliga assistansen ska hålla en bra kvalitet grundad på den enskildes självbestämmande.

Brukarkooperativet i Umeå bildades 1999, och är ett medlemsstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Brukarkooperativet är arbetsgivare för medlemmarnas personliga assistenter, och kooperativets högsta beslutande organ är Årsstämman, där varje medlem har en röst. Vi har 15 medlemmar i Umeå och ungefär 110 anställda.

Vi är ett kooperativ med familjär känsla. Målsättningen är att finnas nära våra medlemmar och assistenter, och med stöd och utbildning ge möjlighet till ett självstyrt liv, med full insyn i den egna assistansen.

Brukarkooperativets kontor sköter på medlemmarnas och på styrelsens uppdrag administrativa, ekonomiska, och arbetsrättsliga frågor. Kontoret har också i uppgift att anordna utbildningar för medlemmar och assistenter i frågor som rör personlig assistans.

På vårt kontor arbetar 4 personer med bl.a. assistanssamordning, utbildning, rekrytering, brukarstöd, lönehantering, bokföring och övrig administration.

Vi som jobbar här

Maria Sjöström

Verksamhetsledare
070- 512 78 70
maria@brukarkooperativet.se

Gunilla Jonsson

Vice verksamhetsledare
070- 100 87 15
gunilla@brukarkooperativet.se

Bild kommer

Emma Fossmo

Samordnare
070- 182 56 02
emma@brukarkooperativet.se

Justine Betafor

Ekonomiansvarig
070-160 17 00
justine@brukarkooperativet.se

Sophie Karlsson

Ordförande i styrelsen
styrelse@brukarkooperativet.se