BLI MEDLEM2019-01-03T14:58:21+00:00

Medlemsstyrd assistans

Brukarkooperativet i Umeå verkar för att medlemmarna ska kunna leva ett fritt liv varje dag med personlig assistans.

För oss står brukaren i centrum och det är med den utgångspunkten som vi:

  • Är arbetsgivare för personliga assistenter till medlemmen.
  • Utbildar medlemmar, tillförordnade arbetsledare och personliga assistenter inom området personlig assistans, och därtill hörande områden.
  • Bevaka medlemmens rättigheter enligt LSS, assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken och/eller hjälp i assistansliknande form enligt Socialtjänstlagen, LSS och SoL.
  • Svarar för utbildning och information gällande medlemmarnas rättigheter.
  • Stödjer medlemmen i kontakt med myndigheter angående personlig assistans och därtill hörande områden.
  • Tillsammans arbetar vi för bästa tänkbara kvalitet på den personliga assistansen, där medlemmen och/eller den tillförordnade arbetsledaren tar ett stort ansvar för assistansen och vill engagera sig i kooperativet.

Bli medlem hos oss

Om du blivit beviljad assistans och är intresserad av att söka medlemskap i Brukarkooperativet i Umeå kan du kontakta oss genom nedanstående formulär.